خاطره ی یک روز بارونی پر از سوتی

صبح به سختی از خواب بیدار شدم همش دلم میخواست 5 دقیقه بیشتر بخوابم ولی خب آخر بالاجبار بلند شدم .

میل صبحانه نداشتم ولی چون عادت دارم حتما صبحانه بخورم داشتم به زور میخوردم تا شاید به اشتها بیام. وسط خوردن یادم اومد برنا مه م حاضر نیست با چاییم برگشتم تو اتاق و داشتم کتابامو بر میداشتم که بابام داد زد: بابا بدو صبحانه رو جمع کن منم به تبعیت ازش داد زدم : هنوز صبحانه م تموم نشده باز داد زد: پس چرا پاشدی رفتی؟  گفتم : خب کار داشتم

برگشتم صبحانه رو جمع کردم  و نشستم منتظر سرویس و هر چی صبر کردم دیدم نخیر انگار قصد اومدن نداره

مامان رفته بود ماشینو از تو پارکینگ دربیاره یه نگاه به ساعت انداختم دیدم اوه اوه هفته با خودم گفتم نکنه باز نیاد؟! رفتم پایین تا مامان نرفته خودمو بندازم بهش وباهاش برم

ولی در کمال نامهربانی گفت من خیلی دیرم شده با بابا برو منم گفتم:نخواستیم بابا.

در حالی  که به شدت از دیر کردن سرویس عصبانی بودم برگشتم بالا زنگ بزنم ببینم این سرویس آب دزدکم کجا مونده ؟ ولی بر نمیداشت بعد چند دقیقه صدای بوقش اومد  و منم فشنگی پریدم پایین تا هرچی میتونم بهش بگم

درو محکم بستم و هنوز راه نیفتاده بود که شروع کردم: سلام آقای x  هیچ معلوم هست شما کجایین؟این چه وقت اومدنه؟میدونین ساعت چنده؟

عین پپه ها یه نگاه به ساعت ماشین انداخت و گفت: اِ اِ اِ ساعت چنده؟آخ خواب موندم

میخواستم با کیفم بزنم تو لوزالمعده ش همیشه خواب میمونه!

گفتم:خب این چه وضعیه هر روز دارین دیر تر میاین تا حالا چند بار واسه ما تاخیر گذاشتن توروخدا زودتر بیاین دیگه

بس که گلابیه دیگه هیچی نگفتم .

هوای ماشین به شدت گرفته بود شیشه رو دادم پایین, بارون نم نم میومد و یکم سرد بود جزوه ی شیمیم رو گذاشتم رو پام و بعد چند دقیقه رسیدیم خونه ی یکی دیگه از بچه هاتازه داشت عصبانیتم فروکش میکرد که یه ماشین با سرعت از کنار ماشین رد و من فقط فهمیدم که لیچ  آب شدم!

آقای x: آخ خیس شدی!

میخواستم جفت پا برم تو کلیه ش ولی یه نفس عمیق کشیدم  و سعی کردم خود دار باشم

آهای دولت, ملت ما نه انرژی هسته ای خواستیم نه بمب هسته ای نه کوفت هسته ای فقط محض رضای خدا یک خیابون فقط 1 خیابونو مثل آدم آسفالت کنین . تا یه نم بارون میزنه آدم میاد لذت ببره یا میره تو چاله ی آب یا آب میپاشه روش یا....

شهر داری هم که میگرده دنبال یه تیکه آسفالت صاف که چاله چوله درست کنه

شهر دریایی بود واسه خودش جلو هر خونه ای یه استخر بود جوب های آب هم که هم سطح خیابونا بود ما هم فاتحه مون خونده شد . کوچه ی ما در حالت عادی حال و هوای شهربازی داره به لطف چاله ها و دست اندازها ولی تو این هوا شده بود خود موج های آبی

خب قبل از اینکه فیلتر بشم بگذریم

از بقیه ماجرا ها فاکتور میگیرم ولی از یکی نمیشه گذشت

سر زنگ شیمی نسیم از میز اول اومد نشست پشت میز ما یعنی میز آخر .

آقای y تا وسطای زنگ یک ریز درس داد و بعد نمیدونم دلش به حالمون سوخت یا دید گوش نمیدیم که 5 دقیقه استراحت داد نسیم از پشت میگفت : بچه ها من دارم میمیرم از دستشویی

من_خب برو

_نمیدونم برم یا نه

من _نه حتما برو رنگ رخساره ت از حال درونت خبر میده

پاشد رفت اجازه بگیره که دیدم برگشت

من_ چی شد؟

-میگه میخوام درس بدم اگه کار واجبی نیست نرو منم گفتم نه  نیست

_وا! مگه نمیگی دارم میمیرم؟

_عجب غلطی کردم

_دیوونه خب چرا گفتی باشه؟؟؟ توکه از درس چیزی نمیفهمی

_وای نمیشه که دوباره بگم

_خب کار اشتباهی کردی دیگه جورشو بکش

_ نه نه نه  میرم میگم

پاشد رفت ماها هم بهش میخندیدیم رفت جلوی آقای y و گفت: ببخشید آقای y میشه برم بیرون

اونم که ضایع بود فهمیده گفت: آره بدو ,بروبرو

ما ها هم اون پشت مرده بودیم از خنده. عین بابا هایی بود که به بچه کوچولوشون میگن بدو برو  دستشویی نریزه

نسیم که رفت شروع کرد درسو توضیح دادن بعد 5 دقیقه نسیم اومد تا درو باز کرد بچه های ضایعمون شروع کردن: چشمات روشن شد؟ رنگ و روت وا شده! دنیا روشنه نه؟

وای خیلی دلم براش سوخت بس که بچه هامون احمقن آخه جلوی دبیر مرد و این کارا؟

هیچی نسیم بیچاره اومد نشست و بعد چند دقیقه پرسید: ببخشید آقای y من اینجاشو نفهمیدم

آقای y: خب خانوم اسدی من که گفتم نرین بیرون میخوام درس بدم خودتون اصرار داشتین گفتین کارم واجبه من اینجا رو توضیح دادم

فهمیدم آقای y از همه احمق تره  بیچاره نسیم آب شد از خجالت و تا اخر زنگ خودشو میزد

اینو تعریف کردم که از هر جاش میخواین عبرت بگیرین بگیرین ,فقط عبرت بگیرین !!!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
فائزه

سلام خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی باحال بود وب منم بیا اگر با تبادل لینک موافق بودی بهم بگو