احترام به حقوق دیگران!

من همیشه از بچگی تو هندونه خوردن به حقوق دیگران احترام میذاشتم!!!!!!

عند دموکراسی تو خونه ی ما توسط من اجرا میشه!!!

 خب من گل خیلی دوست دارم! چ گل رز و نرگس چ گل وسط هندونه!!!

غیر مستقیم گفتم که یعنی برام گل زیاد بیارین!چشمکمژه

/ 8 نظر / 9 بازدید
آمستیس

مثه من خعلی شیرین و باحاله گل وسط هندونه[نیشخند]

ملیحه

منم همیشه توی خونمون وقتی مجرد بودم و چه وقتی متاهل شدم گل هندونه دو دستی توسط پدر و مادر عزیم و مهربان همسر دو دستی تقدیم من میشد ولی الان من دو دستی گل و ساقه و برگ هندونه رو تقدیم به گل دختر میکنم بس که هندونه دوست داره عسلکم به این میگن چرخه زندگی[چشمک]

فن ياسمن

لطفا گل هندونه رو بده به ياسمن.

حنانه

اورینننننن

حنانه

اوووورین

روشششششی

باریک به این میگن انتقام گرفتن

ياسييي

من عاشق پرچم كنار اسمام يني هلاكشونمااااااااا