شاهکا ری دیگر!

این مطلب از دستم در رفته بود!

شب یلدا پسر عموی فینقیلیم اومد گفت واسه جشن مهد کودکم یه پرتقالو برام یه شکلی درست کن خوشگل باشه!

منم درست کردم!

نیشخند

نیشخند خوشگله نه؟؟؟؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
مریم

الان مدل دادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهرا

نهههههههههههههههههههههه کی گفته؟ خیلی بانمکه[خنده]

ملیحه

خوشگله ولی چرا یکی در میون دندون نداره هی وای من